Ο ΙΣΑ ζητά να δοθεί η δυνατότητα και στους γιατρούς να εγγράφουν πολίτες στον «Προσωπικό Ιατρό»

Image
ΓΙΑΤΡΟΣ
Συντάκτης
Newsroom

 

Nα δοθεί η δυνατότητα και στους γιατρούς να εγγράφουν πολίτες σε προσωπικό ιατρό, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με επιστολή του στον υπουργό Υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, με την οποία ζητά να δοθεί η δυνατότητα και στους γιατρούς να εγγράφουν πολίτες σε προσωπικό ιατρό, όπως προβλέπεται για τους φαρμακοποιούς.

Η επιστολή του ΙΣΑ αναφέρει τα εξής:

«Οι πολίτες που εγγράφονται υποχρεωτικά σε προσωπικό ιατρό, κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 (Α' 115), δύνανται να εγγράφονται σε αυτόν μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. Η δαπάνη για την εφαρμογή του παρόντος καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύνανται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, το ύψος της αποζημίωσης των φαρμακοποιών για κάθε εγγραφή, ο τρόπος και ο φορέας καταβολής της αποζημίωσης και η διαδικασία εκκαθάρισής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Ενόψει της ως άνω διάταξης αιτούμαστε όπως υπάρξει σχετική πρόβλεψη και για τη δυνατότητα εγγραφής των πολιτών μέσω των ιατρών».

Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία εγγραφής στον Προσωπικό Γιατρό

Η διαδικασία εγγραφής στον Προσωπικό Γιατρό, για τους πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, έχει ξεκινήσει ήδη από τη Δευτέρα, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, πλην Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές των γιατρών στο θεσμό του προσωπικού γιατρού είναι η 5η Αυγούστου 2022.

dei.gr

 

honeybeeproductions.gr